Thông tin chi tiết:
Ma Quang THủy
Bí thư Ma Quang THủy
Ngày tháng năm sinh 09/01/1962
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân Sinh học
Điện thoại 0912744921
Email mqthuy.c3cn@yenbai.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Nôi dung

Nôi dung

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều