Thông tin chi tiết:
Hà Thị Thanh Huyền
Ủy viên Hà Thị Thanh Huyền
Ngày tháng năm sinh 26/04/1983
Giới tính Nữ
Trình độ Kế toán
Điện thoại 01663545431
Email hathithanhhuyen1983@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều