Thông tin chi tiết:
Lương Thị Tính
phó Chủ tịch Công Đoàn Lương Thị Tính
Ngày tháng năm sinh 23/07/1978
Giới tính Nữ
Trình độ Cử nhân Anh Văn
Điện thoại 0904245569
Email tinhc3thacba@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều