KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí MinhTrườngTHPT Thác Bà Khóa 53 nhiệm kỳ 2018-2019

HUYỆN ĐOÀN YÊN BÌNH

 BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT THÁC BÀ

SỐ: 08 /KH-ĐT

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

                                                          Thác Bà, ngày 10  tháng 9  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí MinhTrườngTHPT Thác Bà

Khóa 53 nhiệm kỳ 2018-2019

 

- Thực hiện Chỉ thị Số 3008/ BGDĐT ngày 18/8/2018 của Bộ trưởng BGD&ĐT  và nhiệm vụ trọng tâm của GDMN,GDPT,GDTX &GDCN năm học 2018-2019.

- Thực hiện Kế hoạch số  12 /KH-HĐ của BTV huyện Đoàn Yên Bình v/v “Tổ chức Đại hội Đoàn, khối trường học nhiệm kỳ 2018-2019.

- Căn cứ khoản 2 điều 7 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp.

 Được sự nhất trí của Chi Bộ Đảng, BGH trường THPT Thác Bà. BCH Đoàn trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn trường khoá 53 nhiệm kỳ 2018-2019 cụ thể như sau:

        I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

- Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2017-2018

- Đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2018-2019

- Kiện toàn tổ chức đoàn khoá 50 nhiệm kỳ 2018-2019

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, Đoàn cấp trên, sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể, sự quan tâm chăm lo của toàn xã hội đối với công tác Đoàn.

 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian thực hiện:  7h 00’ – 11h20’ ngày 30 tháng 09 năm 2018

2. Địa điểm: Hội trường trường THPT Thác Bà.

3. Thành phần:

3.1. Đại biểu đại diện cho 24 chi đoàn (22 chi đoàn học sinh; 01 chi đoàn   giáo viên. Mỗi chi đoàn 02 đại biểu)

3.2. ĐV - GVCN các chi đoàn

3.3. Đại biểu khách mời:

3.3.1 Các cơ quan đơn vị :

- Huyện Đoàn Yên Bình

- Đoàn TN thị trấn Thác Bà

- Đoàn TN CTCP thuỷ điện Thác Bà

- Đoàn TN Tiểu Đoàn III lữ đoàn 297

- Đoàn TN Trường THPT Trần Nhật Duật

- Đoàn TN Trường THPT Cảm Nhân

- Đoàn TN Trường THPT Cảm Ân

- Đoàn các xã vùng tuyển sinh

3.3.2 Nhà trường

   - Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường

- Công đoàn, nữ công nhà trường

- Đại diện các tổ chuyên môn trong nhà trường

            III. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

 1. Tiểu ban nội dung -  Đ/c Lưu Hồng Quân

- Xây dựng dự thảo các văn kiện của Đại hội : Báo cáo Chính trị, Nghị quyết Đại hội, Diễn văn khai mạc, Diễn văn bế mạc

    - Xây dựng chương trình Đại hội

2. Tiểu ban nhân sự -  Đ/c Đặng Quyết Chiến

- Xây dựng đề án nhân sự ban chấp hành Đoàn

- Báo cáo kiểm điểm của BCH khoá 52

- Xây dựng các văn bản phục vụ Đại hội

3. Tiểu ban khánh tiết - Đ/c Bùi Bình (phân công chi đoàn giáo viên thực hiện)

    - Lễ tân, đón tiếp khách

    - Tăng âm, loa đài

    - Hoa, nước

    - Băng zôn, phông chữ

    - Kê xếp hội trường

4. Tiểu ban văn nghệ - Đ/c Mai Phương – Bùi Bình

5. Tiểu ban hậu cần -  Đ/c Nguyễn Thu Hà

    - Chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ đại hội

Trên đây là kế hoạch đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Thác Bà. Rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Chi Bộ Đảng, BGH nhà trường, BTV huyện Đoàn Yên Bình. 

 

Ý KIẾN CHI BỘ ĐẢNG

Bí thư

 

 

 

 

Ma Quang Thủy

T/M BTV ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

 

 

 

 

                          Lưu Hồng Quân

Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều