kế hoạch tổ chức tết trung thu 2018

BCH CÔNG ĐOÀN THPT THÁC BÀ

Sè :    / KH-C§

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

Thác Bà, ngày 16  tháng 09  năm 2018

      KẾ HOẠCH  KẾT HỢP TỔ CHỨC

TẾT TRUNG THU NĂM 2018

 

          Thực hiện Nghị quyết hội nghị công chức viên chức năm 2017- 2018 chương trình công tác công đoàn của BCH Công Đoàn Trường THPT Thác Bà, nghị quýêt hội đồng giáo dục tháng 9/2018 trường THPT Thác Bà

Được sự nhất trí của BTV Chi uỷ - Khu phố 8 thị trấn Thác Bà  và sự đồng thuận của chi bộ - BGH trường PTTH Thác Bà, Đảng bộ Nhà máy thuỷ điện Thác Bà.  Ban chấp hành Công Đoàn Trường Thác Bà xây dựng kế hoạch kết hợp tham gia tổ chức Tết trung thu  năm 2018  cụ thể như sau :

 

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA:

- Tổ chức buổi lễ tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các cháu thiếu niên và nhi đồng.

- Phát huy trưỳên thống, phong tục tập quán của dân tộc tạo sự  quan tâm chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác giáo dục  bồi dưỡng cho thế hệ mầm non, thanh thiếu niên, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giầu đẹp văn minh.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM :

  1. Thời gian :

- 19h ngày 13 và 15/8 âm lịch tức tối ngày 22, 24/9/2018 (tối thứ 7 và tối thứ 2)

  1.  Địa điểm :

- Tại Sân trung tâm Công ty cổ phần  thuỷ điện Thác Bà .

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1. Thành phần tham gia

- Lãnh đạo nhà trường + BCH Công Đoàn.       

- Toàn thể các gia đình Cán bộ GV - NV có con nhỏ.

2. Phân công thực hiện

- Phụ trách chung: Đ/c Lương Thị Tính, đ/c Lưu Hồng Quân, kết hợp với khu phố 8 và Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà.

* Ngày 13/8 âm – Thi Đêm hội Đèn lồng

-Phụ trách đ/c Lưu Hồng Quân, chọn 10 HS có hộ khẩu tại khu phố 8 tham gia rước Đèn cùng khu phố ( trang phục: áo đoàn)

* Ngày 15/8 âm – Tết Trung Thu

- Dẫn chương trình : Đ/c  Đoàn Phương,

- Hỗ trợ chuẩn bị cỗ + dọn dẹp: Đ/c Phan Phương, Hà Huyền, Lê Loan, Hoàng Hương, Dương Ly, Thu Dung, Bùi Bình, Dương Hải, Phạm Tươi, Lê Huệ.

- Chuẩn bị quà văn nghệ: Đ/c Lương Tính, Phan Phương

- Kê xếp bàn ghế:  Lớp TT + Nhóm nam giáo viên sinh hoạt tại khu phố 8

IV. DỰ TRÙ KINH PHÍ

                       Chi bộ Đảng

 

 

 

                 

Thác Bà, ngày 16/9/2018

BCH CÔNG ĐOÀN

P. Chủ Tịch

 

 

 

Lương Thị Tính

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều