Sở Giáo dục và Đào tạo tham dự Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 và dự thảo Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 do Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức

Thực hiện Kế hoạch 88 -KH/BTV ngày 06/01/2020 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái về hoạt động giám sát, phản biện xã hội năm 2020, ngày 17 tháng 9 năm 2020 Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 và dự thảo Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.

Tham dự hội nghị gồm có đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức tỉnh; đại diện Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; chủ tịch Hội LHPN các huyện: Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên và thành phố Yên Bái; đại diện các Trường: Mầm non Thực hành tỉnh Yên Bái, Mầm non Bình Minh - huyện Yên Bình, Mầm non Hoa Hồng - huyện Trấn Yên, Mầm non Xuân Tầm - huyện Văn Yên; Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt - thành phố Yên Bái, Tiểu học và Trung học cơ sở Cảm Nhân - huyện Yên Bình; Đại diện Nhóm trẻ: Cộng đồng - thành phố Yên Bái, Happy Kid - huyện Yên Bình; đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh; phóng viên Báo Yên Bái, Đài Phát thanh  - Truyền hình tỉnh.

Tại Hội nghị đã có 6 lượt ý kiến phản biện trực tiếp và 15 ý kiến tham gia bằng văn bản góp ý với 2 dự thảo đề án: Dự thảo Đề án phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 và dự thảo Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, các ý kiến mang tính xây dựng cao góp phần hoàn thiện các đề án, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh góp phần đảm bảo tính khả thi của các đề án khi triển khai thực hiện. Các đại biểu dự hội nghị đã đánh giá nhận xét quá trình chuẩn bị, xây dựng công phu, chu đáo, khoa học, nội dung phản ánh khách quan kết quả đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế yếu kém, từ đó đề ra mục tiêu , nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các ý kiến phản biện tại hội nghị đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu để chỉnh sửa hoàn thiện đề án. Một số hình ảnh hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 và dự thảo Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

 

Đồng chí Nguyễn Thị Vy - Trưởng phòng Giáo dục mầm non trình bày dự thảo Đề án phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

 

Đồng chí Phan Tất Hà - Trưởng phòng Quản lý chất lượng trình bày dự thảo Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

 

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều