Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021: Đồng chí Trần Huy Tuấn giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Sáng 2/10, HĐND tỉnh Yên Bái đã khai mạc Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Dự và chỉ đạo Kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt trọng trách của người đại biểu dân cử theo đúng tinh thần "ý Đảng - lòng dân", để thống nhất cao, bầu đắc cử các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực hướng tới sự thống nhất cao, để quyết nghị thông qua các nghị quyết làm cơ sở để UBND tỉnh tổ chức thực hiện góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh. 

Thời gian còn lại của năm 2020 không còn nhiều, sau thành công của Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Yên Bái còn rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng cần hoàn thành và phải hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị, ban, ngành của tỉnh cần nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa để thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động số 190- CTr/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chương trình hành động số 02/CTr-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, tạo tiền đề quan trọng cho năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; đồng thời bắt tay triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đã đề ra, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã Nghị quyết thông qua việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021đối với đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Triệu Tiến Thịnh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; bầu đồng chí Vũ Quỳnh Khánh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tặng hoa chúc mừng đồng chí  Vũ Quỳnh Khánh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Đỗ Đức Duy – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và bầu đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; miễn nhiệm chức vụ các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các đồng chí Dương Văn Tiến, Nguyễn Văn Khánh và Tạ Văn Long. 

Kỳ họp cũng đã bầu các đồng chí: Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Kỳ họp cũng đã miễn nhiệm một số Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu cử bổ sung chức danh một số Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ tại Kỳ họp

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn hứa nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể UBND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ. Năng động, sáng tạo, dảm nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh với quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

Đồng thời xây dựng chương trình hành động để thực hiện 17 chỉ tiêu, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên tinh thần đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị với những giải pháp khả thi, bám sát mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc". 

Thông qua 5 nghị quyết chuyên đề  

Kỳ họp cũng đã thông qua 5 nghị quyết chuyên đề: 

Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, thành lập Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở chia tách Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; 

Nghị quyết về việc điều chỉnh phương án bố trí trụ sở và kinh phí thực hiện Đề án "Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021” ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 của HĐND tỉnh; 

Nghị quyết về việc mức vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Yên Bái: nghị quyết về việc điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái; 

Nghị quyết về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 – 2020 sang năm 2021 và lùi thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương năm 2021 để áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới; 

Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 và sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng các đồng chí vừa được bầu bổ sung tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, khả năng, năng lực, trí tuệ và sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, sát sao trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tỏ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra như ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Nguồn: baoyenbai.com.vn

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều