Từ năm 2022: Giáo viên không còn được hưởng phụ cấp thâm niên

Từ ngày 1.7.2022, khi có chế độ tiền lương mới, hàng loạt phụ cấp và khoản chi ngoài lương, trong đó có phụ cấp thâm niên của giáo viên sẽ bị bãi bỏ.

Năm 2021, giáo viên vẫn được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên. Ảnh: Hải Nguyễn

Từ ngày 1.7.2020, Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực, giáo viên chỉ còn được hưởng lương, ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề, còn phụ cấp khác và phụ cấp thâm niên đã bị bãi bỏ.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trong năm 2020, Bộ Tài chính đã đề nghị lùi thời gian thực hiện phụ cấp thâm niên đến khi chế độ tiền lương mới được ban hành và có hiệu lực.

Đồng thời, tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương đã tán thành lùi thời điểm cải cách tiền lương đến ngày 1.7.2022.

Như vậy, trong năm 2021, giáo viên vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định. Nhưng từ tháng 7.2022, khi có chế độ tiền lương mới, giáo viên sẽ không còn được hưởng phụ cấp thâm niên.

Nguồn: laodong.vn

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều