BÁO CÁO NHANH Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) trên địa bàn tỉnh Yên Bái

BÁO CÁO NHANH

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

(Covid-19) trên địa bàn tỉnh Yên Bái

(Tính đến 16h30’ ngày 13/02/2020 - Báo cáo số 15)

 

UBND TỈNH YÊN BÁI                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         SỞ Y TẾ                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /BC-SYT                                                                                      Yên Bái, ngày      tháng 02  năm 2020

 

BÁO CÁO NHANH

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

(Covid-19) trên địa bàn tỉnh Yên Bái

(Tính đến 16h30’ ngày 13/02/2020 - Báo cáo số 15)

TT

Nội dung

Đến 16h00' 12/02/2020

Đến 16h30 13/02/2020

Ghi chú

I

Tình hình thế giới

 

 

 

1

Số quốc gia có người mắc bệnh*

28

28

 

2

Số ca mắc bệnh

45.171

60.375

Tăng thêm 15.204  trường hợp

3

Số ca tử vong

1.115

1.367

Tăng thêm 252  trường hợp

II

Tình hình trong nước

 

 

 

1

Số địa phương có người mắc bệnh**

4 tỉnh:Vĩnh Phúc, Khánh Hòa Thanh Hóa, TP HCM

4 tỉnh: Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Thanh Hóa, TP HCM

Hà Nội, Vĩnh Phúc và TP. HCM là nơi đang có bệnh nhân được điều trị cách ly

2

Số ca mắc bệnh

15

16

Tăng thêm 1 trường hợp là bố đẻ và có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19 tại Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Hiện tại đang điều trị, cách ly tại phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

3

Số ca tử vong

0

0

 

4

Số ca bình phục

6

7

Tăng thêm 1 trường hợp nam, 65 tuổi, người Trung Quốc điều trị tại Bệnh viện Chợ rẫy, TP HCM, đã khỏi và ra viện.

III

Tình hình trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

 

 

1

Tổng số trường hợp nghi nhiễm bệnh***

17

17

 

2

Số ca mắc bệnh

0

0

 

3

Số ca có kết quả xét nghiệm âm tính, loại trừ nCoV.

17

17

 

4

Số ca ra viện

17

17

 

5

Số ca đang cách ly tập trung ****

8

11

- Tăng thêm 4 trường hợp đi từ ổ dịch Covid-19 của Việt Nam về Yên Bái:

-  1 nữ, 25 tuổi và 1 con gái 3 tuổi tại thôn 5, Việt Cường, Trấn Yên, có tiền sử đi từ xã Sơn Lôi, Bình Xuyên Vĩnh Phúc về Yên Bái ngày 13/02/2020.

- 2 vợ chồng (1 nữ 26 tuổi và 1 nam 31 tuổi) tại tổ 18, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái có tiền sử đi từ xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc về Yên Bái ngày 11 và 13/02/2020.

- Hiện tại cả 11 người không sốt, ổn định, đang theo dõi cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh Yên Bái

(Sau điều tra xác minh dịch tễ, 1 bà mẹ có tiếp xúc gần với gia đình 4 người đang được cách ly tại nhà, được cách ly theo dõi tại nhà)

6

Số ca  đang theo dõi, cách ly tại nhà, trong đó:

127

113

 

 

- Người Việt Nam đi từ Trung Quốc về

81

43

 

- Người nước ngoài đi từ Trung Quốc về

43

40

 

- Người tiếp xúc gần với trường hợp đang cách ly tập trung

3

30

 Tăng thêm 27 trường hợp.

Hiện tại không sốt, ổn định.

* Số quốc gia có người mắc bệnh: Hiện tại đã có Trung Quốc và 27 quốc gia, vùng lãnh thổ có trường hợp mắc bệnh. Ghi nhận 569 trường hợp mắc bệnh bên ngoài lục địa Trung Quốc (có bảng chi tiết kèm theo).

 ** Số địa phương có người mắc bệnh: Vĩnh Phúc (10), TP Hồ Chí Minh (03), Khánh Hòa (01), Thanh Hóa (01).

 Hà Nội, Vĩnh Phúc và TP. HCM là nơi đang có bệnh nhân được điều trị cách ly.

***  Số trường hợp nghi nhiễm bệnh tại tỉnh Yên Bái: Tổng số 17 trường hợp, đã loại trừ Covid-19, tất cả đã ra viện

**** Các trường hợp đang cách ly tập trung (có danh sách kèm theo)./.

Nơi nhận:

- Bộ Y tế;

- Cục Y tế Dự phòng;

- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

- Bí thư Tỉnh ủy;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đ/c Dương Văn Tiến (PCT tỉnh);

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Các ngành thành viên BCĐ PCD (qua SMS);

- Trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (qua SMS);

- Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, TX, TP (qua SMS);

- Đ/c Nguyễn Đoạt- Cổng TTĐT tỉnh;

- UBND các huyện/thị/thành phố;

- BGĐ Sở, các phòng CM SYT;

- Trung tâm y tế các huyên, thị, TP;

- BVĐK tỉnh, BVĐKKV Nghĩa Lộ;

- Lưu: VT, NVY, TTKSBT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Lê Thị Hồng Vân

 

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều