Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 18/KH-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học

 Thực hiện Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra. Chủ động phát hiện sớm các dấu hiệu liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc bệnh. 2. Yêu cầu Thực hiện tuyên truyền, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, trên toàn quốc và trên thế giới. Phát các tờ rơi thông tin chỉ dẫn, các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh để học sinh, cha mẹ học sinh biết cách phòng bệnh, không hoang mang, lo lắng. Tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh. Báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường ở các đơn vị, cơ sở giáo dục về Sở GD&ĐT và các cơ quan chức năng tại địa phương. II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra Các phòng GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc quán triệt các văn bản của cấp trên, cập nhật các thông tin kịp thời. Các cơ sở giáo dục chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, giáo viên, nhân viên trong nhà trường xây dựng, thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, trung tâm y tế và cùng với phụ huynh học sinh theo dõi chặt chẽ tình hình và sự lưu hành của dịch bệnh; báo cáo kịp thời và tổ chức thực hiện theo sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên. Thường xuyên kiểm tra giám sát các tổ chức đoàn thể, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện kế hoạch. 2. Tổ chức tuyên truyền Tuyên truyền cho học sinh toàn trường biết về sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra. Kịp thời cung cấp thông tin trên loa phát thanh, website của đơn vị về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và nguy cơ xâm nhập vào tỉnh Yên Bái. Phát các tờ rơi thông tin chỉ dẫn, các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh trên bảng tin của nhà trường để học sinh, cha mẹ học sinh biết cách phòng bệnh, không hoang mang, lo lắng. Tuyên truyền, khuyến cáo tới cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh không phát tán những tin đồn về tình hình dịch bệnh trên mạng xã hội; hạn chế tới những vùng có dịch. 3. Tổ chức phòng dịch bệnh Xây dựng bản hướng dẫn cách phòng tránh lây nhiễm vi rút Cô-rô-na dán tại bảng tin của nhà trường; hướng dẫn cho trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về các biện pháp phòng bệnh, cách thức tự theo dõi sức khỏe, tăng cường vệ sinh cá nhân, nâng cao thể trạng, hạn chế đi đến các vùng có ổ dịch... trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, họp cơ quan. Hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường kịp thời phát hiện, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh đến các đường dây nóng của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hoặc bệnh viện tại địa phương. Phân công Ban giám hiệu thường xuyên theo dõi tình hình, báo cáo kịp thời với các cấp chính quyền, cơ quan chức năng khi có dịch bệnh xảy ra trong nhà trường. Tổ chức vệ sinh và giữ vệ sinh khuôn viên nhà trường. Có phương án phun thuốc khử trùng khuôn viên nhà trường. Khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho (khuyến khích đeo khẩu trang khi đến trường và tham gia các hoạt động ngoại khóa). 4. Tình huống xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào tỉnh Yên Bái Phối hợp với các cơ quan chức năng và sẵn sàng thực hiện nghiêm các hướng dẫn, yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch bệnh. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Sở Giáo dục và Đào tạo Phân công lãnh đạo Sở, các phòng chức năng theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh. Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, báo cáo với tỉnh và cơ quan chức năng. Giao Văn phòng Sở kiểm tra, đôn đốc thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng thuộc Sở giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh, thực hiện tổng hợp số liệu, báo cáo theo quy định của các cấp. 2. Các phòng giáo dục và đào tạo Các phòng giáo dục và đào tạo xây dựng và ban hành kế hoạch phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống dịch bệnh của các cơ sở giáo dục trên địa bàn phụ trách. Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan chức năng. 4. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Xây dựng, thực hiện kế hoạch chi tiết của đơn vị về phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra phù hợp với địa phương. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ truyền thông về phòng chống dịch bệnh đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và các phụ huynh. Chủ động phát hiện các biểu hiện về bệnh dịch trong cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, đặc biệt là trẻ mầm non và học sinh tiểu học, kịp thời báo cáo với cơ quan, bệnh viện và các cơ quan chức năng để xử lý. Có phương án theo dõi, cách ly, xử lý theo hướng dẫn của cơ quan y tế đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có người thân trong gia đình có biểu hiện mắc bệnh khi đến trường. Báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường về Sở GD&ĐT qua Văn phòng Sở GD&ĐT và các cơ quan chức năng tại địa phương. Đối với các trường có học sinh bán trú và nội trú: đôn đốc, kiểm tra, giám sát vệ sinh lớp học, nhà ký túc xá, khuôn viên nhà trường, hướng dẫn học sinh tăng cường giữ gìn vệ sinh cá nhân. Đối với các đơn vị trường có cấp học THCS và THPT, chỉ đạo tổ chuyên môn chủ động lồng ghép hoặc thực hiện các chủ đề dạy học, ngoại khóa về vi rút bệnh cúm nói chung và việc phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Cô-rô-na nói riêng gây ra. Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học của Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái. Yêu cầu các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. Nơi nhận: - Bộ GD&ĐT (để b/c); - UBND tỉnh (để b/c); - Lãnh đạo Sở; - UBND các huyện, TX, TP (để ph/h); - Các Phòng GD&ĐT; - Các đơn vị trực thuộc Sở; - Các phòng thuộc Sở; - Lưu: VT, GDTrH GIÁM ĐỐC (Đã ký) Vương Văn Bằng

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều