THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Sở Giáo dục và Đào tạo gửi các đơn vị Thông báo các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT từ tháng 11 năm 2018 đã chuyển sang thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái để các đơn vị biết và thực hiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo gửi các đơn vị Thông báo các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT từ tháng 11 năm 2018 đã chuyển sang thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái để các đơn vị biết và thực hiện.

Quy trình và nội dung TTHC 82  đã công bố  tháng 10 năm 2018  -  *Các thầy cô copy linh để tải trực tiếp *- 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B74vWlPhFJhIU2VwcUZURWw3YWU0dE1oajY5VWRPQ0kyUVIw

Danh mục 82 TTHC công bố tháng 11 năm 2018 -  *Các thầy cô copy linh để tải trực tiếp *- 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B74vWlPhFJhIYmNldVY5bHJ6dzFOTnptWGloM3JDV1poOE1J

 

Thông báo TTHC giai đoạn 2 (13.11.2018)  -  *Các thầy cô copy linh để tải trực tiếp *- 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B74vWlPhFJhIOHZmQkM5LVJMbXh5REppdnlNWUV0VnBORDI0

 

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều