Ban lãnh đạo
 • Đặng Quyết Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0983425687
  • Email:
   quyetchien256@gmail.com
 • Phan Thị Thành Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0989837163
  • Email:
   phanthanhphuongyb@gmail.com
 • Nguyễn Kim Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0986946479
  • Email:
   nguyenkimtuanyb@gmail.com
 • Hà Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   01663545431
  • Email:
   hathithanhhuyen1983@gmail.com
 • Nguyễn Văn Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0975132368
  • Email:
   vantien368@gmail.com
 • Lương Thị Tính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   phó Chủ tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0904245569
  • Email:
   tinhc3thacba@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều