Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Tố Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư Chi Bộ
  • Điện thoại:
   0977795242
  • Email:
   tongac3thacba@gmail.com
 • Ma Quang THủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0912744921
  • Email:
   mqthuy.c3cn@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

 • Nguyễn Hùng Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng Viên
  • Điện thoại:
   0979912899
  • Email:
   giaovientoantin2008@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều