Phần mềm bảng thông minh

Ngày đăng: 26/09/2018 607 lượt xem
Mô tả:

Phần mềm bảng thông minh cho các thầy các cô đây.

phiên bản driver cho 32 bit link tải về      --->  http://zipansion.com/43fYa

Hoặc tải về:   Tại đây 

Hoặc tải về từ fshare: Tại dây 


phiên bản driver cho 64 bit  link tải về     ---> http://zipansion.com/43fd0

Hoặc tải về: Tại dây  

Hoặc tải về từ fshare: Tại dây  

 

Bộ cài đầy đủ đây ạ! link tải về                ---> http://zipansion.com/43fgx

CD_Key cho bảng thông minh link tải về ---> http://zipansion.com/43fpE

Hoặc tải về: Tại dây 

Hoặc tải về từ fshare: Tại dây 


Máy chiếu vật thể ---> http://wirecellar.com/2Hf8

Hoặc tải về: Tại dây 

Phần mềm Classroom Management  --> http://zipansion.com/43xZk

Hoặc tải về: Tại dây 

Bài viết liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều